Zgarnij Ferrari

REGULAMIN AKCJI „ZGARNIJ FERRARI”

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania akcji promocyjnej „Zgarnij Ferrari”. Organizatorem akcji jest firma LCK Polska Piotr Cebulla (zwana dalej „Pure Chemie”) z siedzibą w Gliwicach, ul Tarnogórska 239, 44-105. Celem akcji jest promocja sprzedaży produktów oraz marketing firmy LCK Polska Piotr Cebulla.

2. Akcja promocyjna „Zgarnij Ferrari” trwa od 16.09.2023r. od godziny 0:00 do 16.10.2023r. do godziny 23:59.

3. Do udziału w tej akcji marketingowej, uprawniony jest każdy klient (z wyłączeniem podmiotów wymienionych w punkcie 4 niniejszego regulaminu), który:

a)  w terminie trwania akcji (tj. od 16.09.23r. do 16.10.23r.) dokona jednorazowych zakupów produktów marki Pure Chemie, gdzie chociaż jednym z zakupionych produktów będzie produkt Pure Chemie Pro Iron Remover, na jednej fakturze bądź paragonie, bezpośrednio u dowolnego dystrybutora Pure Chemie biorącego udział w akcji (lista dystrybutorów biorących udział w akcji tutaj: https://purechemie.com/zgarnij_ferrari)

b) w terminie do 20.10.2023r. do godziny 23:59 wyśle na adres info@purechemie.com skan lub zdjęcie (w formacie pdf, jpg, png) Faktury VAT/paragonu który dokumentuje powyższy zakup, oraz poda swoje dane kontaktowe: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres kontaktowy do wysyłki.

4. Do udziału w tej akcji marketingowej nie są uprawnieni Dystrybutorzy Pure Chemie (lista dystrybutorów dostępna tutaj: https://purechemie.com/dystrybutorzy/) i odbiorcy hurtowi.

5. Każdy uczestnik akcji który spełni wymogi podane w punkcie 3 niniejszego regulaminu, po weryfikacji dokumentu zakupowego przez firmę LCK Polska Piotr Cebulla, zyskuje szansę otrzymania jednego z trzech upominków w postaci: Modelu Ferrari Daytona SP3 LEGO TECHNIC 42143 o wartości ponad 2000,00 zł brutto, zestawu kosmetyków Pure Chemie Professional Line o wartości 1000,00 zł brutto i  markowych słuchawek nausznych o wartości 499,00 zł brutto.

6. Organizator akcji po jej zakończeniu zweryfikuje wszystkie otrzymane zgłoszenia i wyśle upominki dla uczestnika który:

  1. Dokonał zakupów produktów marki Pure Chemie u jednego z dystrybutorów biorących udział w akcji promocyjnej, gdzie na jednej Fakturze/paragonie, jednym z zamówionych produktów był PRO Iron Remover i osiągnął największą, sumaryczną wartość zakupów wszystkich produktów marki Pure Chemie na wszystkich przesłanych Fakturach/paragonach spełniających wymogi tego regulaminu – taka osoba otrzyma Model Ferrari Daytona SP3 LEGO TECHNIC 42143 o wartości ponad 2000,00 zł.
  • Dokonał zakupów produktów marki Pure Chemie u jednego z dystrybutorów biorących udział w akcji promocyjnej, gdzie na jednej Fakturze/paragonie, jednym z zamówionych produktów był PRO Iron Remover i osiągnął drugą, największą, sumaryczną wartość zakupów wszystkich produktów marki Pure Chemie na wszystkich przesłanych Fakturach/paragonach spełniających wymogi tego regulaminu – taka osoba otrzyma zestaw kosmetyków Pure Chemie o wartości 1000,00 zł brutto.
  • Dokonał zakupów produktów marki Pure Chemie u jednego z dystrybutorów biorących udział w akcji promocyjnej, gdzie na jednej Fakturze/paragonie, jednym z zamówionych produktów był PRO Iron Remover i osiągnął trzecią największą, sumaryczną wartość zakupów wszystkich produktów marki Pure Chemie na wszystkich przesłanych Fakturach/paragonach spełniających wymogi tego regulaminu – taka osoba otrzyma  markowe słuchawki nauczne o wartości ponad 499,00 zł.

Organizator akcji wyśle w/w upominki na swój koszt, na podany przez uczestnika w zgłoszeniu mailowym adres kontaktowy do wysyłki, najpóźniej do dnia 15.11.2023r.

7. Jeden Klient może wziąć udział w akcji marketingowej „Zgarnij Ferrari” więcej niż raz, warunkiem jest przesłanie kolejnej Faktury VAT lub paragonu dokumentującego kolejny zakup produktów marki Pure Chemie od dowolnego dystrybutora marki biorącego udział w akcji promocyjnej z uwzględnieniem zasad z punktu 3. niniejszego regulaminu. Wartości zakupów kosmetyków marki Pure Chemie z kilku Faktur i paragonów z okresu objętego akcją promocyjną, które spełniają wymogi z punktu 3. Niniejszego regulaminu się sumują!

8. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do: LCK Piotr Cebulla, ul Tarnogórska 239, 44-105 Gliwice.

9. Organizator ogłosi Listę osób która otrzymała upominki opisane w punkcie 5 niniejszego regulaminu, na swoim profilu Facebook (https://www.facebook.com/purechemie) w dniu 22.10.2023r.

10. Aby wziąć udział w akcji marketingowej „Zgarnij Ferrari”  dane osobowe Klienta muszą zostać przetworzone przez firmę LCK Polska Piotr Cebulla zgodnie z polityką prywatności dostępną tutaj: https://purechemie.com/polityka-prywatnosci/

11. Biorąc udział w akcji marketingowej „Zgarnij Ferrari” Klienta zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności firmy LCK Polska Piotr Cebulla:  https://purechemie.com/polityka-prywatnosci/

ALFABETYCZNA LISTA DYSTRYBUTORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI (aktualizacja na dzień 27.09.2023):


ABECAR
telefonicznie: +48 731 732 193
stacjonarnie: Ćmiłów 1, 20-388 Ćmiłów
https://abecar.pl/szukaj?controller=search&s=purechemie

Automotive Care
telefonicznie: +48 510 544 004
stacjonarnie: ul. Reksia 19, 43-300 Bielsko-Biała
https://automotivecare.pl/pl/searchquery/pure+chemie/1/phot/5?url=pure,chemie


AutonaBlask
telefonicznie: +48 502 715 709
stacjonarnie: ul. Głuszyna 58, 61-329 Poznań
https://autonablask.pl/sklep/?q=pure%20chemie


CarGlowe
telefonicznie:  +48 501 377 438
stacjonarnie: ul. Dąbska 75, 70-789 Szczecin


CAR-LUX
telefonicznie: +48 535 990 565
stacjonarnie: ul. Reduta Miś 4, 80-741 Gdańsk


Clinic 4 Car
telefonicznie:  +48 : 733 551 222
stacjonarnie: ul. Brzeźna 3, 90-303 Łódź


Chemiqal Brothers
telefonicznie: + 48 739 137 147
stacjonarnie: ul. Lelewela 3/1, 42-600 Tarnowskie Góry
https://chemiqal-brothers.pl/?s=pure+chemie

COSMETIC4CAR
telefonicznie: +48 660 626 154
stacjonarnie: Pustynia 84e, 39-200 Pustynia (Dębica)
https://cosmetic4car.pl/szukaj?controller=search&s=pure+chemie


Dbam o Auto (wszystkie lokalizacje)  
telefonicznie: + 48 790 354 544
stacjonarnie: https://dbamoauto.pl/pl/i/Punkty-Partnerskie/21
https://dbamoauto.pl/pl/searchquery/professional+line+pure+chemie/1/phot/5?url=professional,line,pure,chemie


DetailStore  
telefonicznie: +48 690 908 280
stacjonarnie:
https://detailstore.pl/sklep/?swoof=1&pwb-brand=pure-chemie

Detailingshop Poznań  
telefonicznie: +48 733 222 993
stacjonarnie: ul. Mylna 25, 60-856 Poznań


DIMAR (CZYSTY24)
telefonicznie: +48 531 602 602  +48 502 504 500
stacjonarnie:
https://czysty24.pl/pl/searchquery/pure+chemie/1/desc/5?url=pure,chemie

“HEST” SKLEP MOTORYZACYJNY
telefonicznie: +48 788 484 907
stacjonarnie: ul. Wyszyńskiego 85, 41-940 Piekary Śląskie


MotoGo
telefonicznie: +48 505 140 660
stacjonarnie: ul. Do Kamienic 2, 32-065 Wola Filipowska
+48 505 140 660
https://sklep.motogo.pl/pure-chemie-m139-pl-m139


MotoKasia
telefonicznie: +48 500 164 001
stacjonarnie: ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin


MX Nowicki
telefonicznie: +48 608 572 231
https://www.pielegnowacauto.pl/producent/pure-chemie/

PIELĘGNACJA AUT
telefonicznie: +48 600 345 895
stacjonarnie: al. Karkonoska 59a, 53-015 Wrocław
https://www.pielegnacjaaut.pl/pure-chemie

PRIMACHEM
telefonicznie: +48 533 441 644
stacjonarnie: ul. Józefa Nickla 110, 41-908 Bytom
https://sklep.chemiasamochodowa.com/pl/searchquery/pure+chemie/1/phot/5?url=pure,chemie


Simply Clean
telefonicznie: +48 606 949 022
stacjonarnie: ul. Daniela Chodowieckiego 3, 30-065 Kraków
https://simplyclean.pl/producenci/pure-chemie


Welestia
telefonicznie: +48 883 958 681
stacjonarnie: ul. Waksmundzka 60, 34-400 Nowy Targ